?

Log in

No account? Create an account
мій варіант української латинки - Полярний Птах Page 2 [entries|archive|friends|userinfo]
polar_bird

[ сайт | пінґвінівка ]
[ опис Птаха | птахоопис ]
[ давнє | старе ]

мій варіант української латинки [грудень. 13-е, 2007|12:19 pm]
polar_bird
[Tags|, ]

для простоти засвоєння, кожній літері кирилічної абетки відповідає літера латинки:

аa
бb
вv
гh
ґg
дd
еe
єё
жž
зz
иy
іi
її
йj
кk
лl
мm
нn
оo
пp
рr
сs
тt
уu
фf
хx
цc
чč
шš
щş
ьq
юü
яä
ПосиланняВідповісти

Comments:
Сторінка 2 з 2
<<[1] [2] >>
[User Picture]From: mikolasz
2007-12-14 11:34 pm (UTC)
harno j prosto. meni podobaёtqsä! :)
(Відповісти) (Thread)
From: alexander-zhidenko.blogspot.com
2007-12-15 06:53 pm (UTC)

Помилки в табличці

Замість латинських "ë" і "ï" стоять чомусь кириличні "ё" і "ї".
Це я про всяк випадок, а то раптом почне комісія зі стандартизації читати — якось негарно вийде. ;)
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: polar_bird
2007-12-15 06:57 pm (UTC)

Re: Помилки в табличці

якщо комісія зі стандартизації взагалі зверне увагу - з мене пиво ))
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: aalleexxeeii
2008-09-02 02:32 pm (UTC)
На мою думку, невдало. Письмо мало б будуватися на фонетичних засадах. Не треба окремих літер для я, ю, є, ї — в залежності від позиції це або ja або ia/'a. Основна проблема в тому як передавати палаталізовані (м'які) приголосні. У поляків/чехів це робиться діакритикою, проте у них кількість м'яких приголосних звуків обмежена і відповідно небагато модифікованих літер, а у нас будь-яка приголосна може бути як у твердій, так і у м'якій формах. Тому, краще вчинити як в узбецькій латинці — за допомогою апострофа.
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: polar_bird
2008-09-02 02:40 pm (UTC)
цей варіант збудовано якнайпримітивнішу кальку зі звичної української кирилиці. вона побудована на аналогічних засадах.
(Відповісти) (Parent) (Thread)
From: deniko76
2008-09-03 07:55 am (UTC)
ІМХО, основний сенс транслітерації - спрощення, а не ускладнення. А тут я бачу лише певне ускладнення.

На жаль мені здається, що ваш варіант не приживеться, бо:
1. Українська мова не перейде на латиницю. Це занадто складна реформа, позбавлена практичного сенсу, як мені здається.
2. Транслітерація може використовуватися лише як передача українських слів мовами, що використовують латиницю, або при використанні пристроїв (телефонів, комп'ютерів), у яких немає кирилиці. У такому разі зручно користуватися обмеженним набором із 26 англійських літер, бо ці умляутні літери також не будуть зрозумілі усім, та і як їх на мобілці набрати? В асьці?
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: polar_bird
2008-09-03 07:57 am (UTC)
наразі мені просто прикольно. про практичне застосування цієї латинки не вважаю за потрібне дискутувати.
(Відповісти) (Parent) (Thread)
From: deniko76
2008-09-03 07:59 am (UTC)
Добре, зрозумів
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: alb_wiki
2010-03-11 06:44 pm (UTC)
A, şo, ty maëš utylitu dlä takoï rozkladky?, čy to lyše možna otrymaty transliteratorom. Tak, dlä prykolu…
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: polar_bird
2010-03-11 06:46 pm (UTC)
наразі лише транслітератор
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: alb_wiki
2010-03-11 06:49 pm (UTC)
Але ідея цікава. В принципі розкладку зробити не так складно…
(Відповісти) (Parent) (Thread)
Сторінка 2 з 2
<<[1] [2] >>