?

Log in

No account? Create an account
мій варіант української латинки - Полярний Птах [entries|archive|friends|userinfo]
polar_bird

[ сайт | пінґвінівка ]
[ опис Птаха | птахоопис ]
[ давнє | старе ]

мій варіант української латинки [грудень. 13-е, 2007|12:19 pm]
polar_bird
[Tags|, ]

для простоти засвоєння, кожній літері кирилічної абетки відповідає літера латинки:

аa
бb
вv
гh
ґg
дd
еe
єё
жž
зz
иy
іi
її
йj
кk
лl
мm
нn
оo
пp
рr
сs
тt
уu
фf
хx
цc
чč
шš
щş
ьq
юü
яä
ПосиланняВідповісти

Comments:
[User Picture]From: ledilid
2007-12-13 11:31 am (UTC)
"Є" теж може розглядатися як латиничний відповідник
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: polar_bird
2007-12-13 11:39 am (UTC)
takoho znaku v latynsqkij abetci nema.
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ledilid
2007-12-13 12:01 pm (UTC)
в англійській латинці немає дуже багатьох знаків чеської латинки - при переносі в США чи Англію чеські літери найчастіше перетворюються на спрощені англійські

і нічого, якщо "Є" спроститься. зате воно залишиться нашим.

хоча, здається, в деяких латиничних абетках "Є" є
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: polar_bird
2007-12-13 12:10 pm (UTC)
dopuskav lyše klasyčhni latynični symvoly + nad/pidliterni poznacky. a vahali pafosy şodo "Є" ne rozmiü: kyrylycä - ce kyrylycä, a latynka - ce latynka.
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ledilid
2007-12-13 12:20 pm (UTC)
"Є" - це не "Ж" і не "Ы", а якраз дуже близька до латиниці літера. Просто трохи модифікована "Е".
Не дальша від латиниці, ніж турецьке "ş" чи скандинавські "æ", "ø", "å"
(Відповісти) (Parent) (Thread)