?

Log in

No account? Create an account
мій варіант української латинки - Полярний Птах [entries|archive|friends|userinfo]
polar_bird

[ сайт | пінґвінівка ]
[ опис Птаха | птахоопис ]
[ давнє | старе ]

мій варіант української латинки [грудень. 13-е, 2007|12:19 pm]
polar_bird
[Tags|, ]

для простоти засвоєння, кожній літері кирилічної абетки відповідає літера латинки:

аa
бb
вv
гh
ґg
дd
еe
єё
жž
зz
иy
іi
її
йj
кk
лl
мm
нn
оo
пp
рr
сs
тt
уu
фf
хx
цc
чč
шš
щş
ьq
юü
яä
ПосиланняВідповісти

Comments:
[User Picture]From: egil_belshevic
2007-12-13 12:18 pm (UTC)
Я бы предпочёл фонетический вариант - когда на один звук одна буква. А тут, как в кириллице, на две звуки одна буква (ю, я, например), та же японо-корейская азбука получается.
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: polar_bird
2007-12-13 12:24 pm (UTC)
этот вариант основан на кириличной базе - то есть одной букве кириличного украинского алфавита отвечает одна латиничная. для простоты усвоения.
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: egil_belshevic
2007-12-13 12:31 pm (UTC)
Я вижу :) Но такая простота усвоения может создать проблемы в будущем, когда кириллица уже не будет считаться за основу всего мирового письма.
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: polar_bird
2007-12-13 12:33 pm (UTC)
тогда можно будет провести реформу. но то не скоро будет...
(Відповісти) (Parent) (Thread)