?

Log in

No account? Create an account
мій варіант української латинки - Полярний Птах [entries|archive|friends|userinfo]
polar_bird

[ сайт | пінґвінівка ]
[ опис Птаха | птахоопис ]
[ давнє | старе ]

мій варіант української латинки [грудень. 13-е, 2007|12:19 pm]
polar_bird
[Tags|, ]

для простоти засвоєння, кожній літері кирилічної абетки відповідає літера латинки:

аa
бb
вv
гh
ґg
дd
еe
єё
жž
зz
иy
іi
її
йj
кk
лl
мm
нn
оo
пp
рr
сs
тt
уu
фf
хx
цc
чč
шš
щş
ьq
юü
яä
ПосиланняВідповісти

Comments:
[User Picture]From: alex_from_kiev
2007-12-13 04:25 pm (UTC)

Ідея дуже цікава, тільки кілька питань

Чому я = д?
Цей звук можна передати як "Ya", та не заморочуватись с окремою літерою. Пишемо ж ми "йо", "ьо" замість москальського ё.
Щодо літери "є", я б її залишив як є.
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: polar_bird
2007-12-13 04:32 pm (UTC)

Re: Ідея дуже цікава, тільки кілька питань

z metoü sproşennä vyvčennä latynsqkoї abetky ä poklav za pryncyp vidpovidnistq odniёї kyryličnoї litery odnij latyničnij - bez bukvospolučenq. vykorystovuvav lyše isnuüči v klasyčnij latynsqkij abetci litery + nad- i pidbukvenni poznačky.
take ot.
(Відповісти) (Parent) (Thread)