?

Log in

No account? Create an account
доброї ночі - Полярний Птах — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
polar_bird

[ сайт | пінґвінівка ]
[ опис Птаха | птахоопис ]
[ давнє | старе ]

доброї ночі [січень. 24-е, 2019|11:22 pm]
polar_bird
[Tags|]

15 річниця заснування "Полярного Птаха"!ПосиланняВідповісти

Comments:
[User Picture]From: don_katalan
2019-01-25 07:18 am (UTC)
Де ж 15, якщо 14?
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: polar_bird
2019-01-25 09:42 am (UTC)
вітаю! я чекав, хто перший зверне увагу :)
(Відповісти) (Parent) (Thread)